Sureler
Abdest
Namaz Kılıyormusun?
Çocuklar İçin
Gazete Sayfaları
Untitled Document
 


1
Fatiha
2
Bakara
3
Al-i imran
4
Nisa
5
Maide
6
En'am
7
Araf
8
Enfal
9
Tevbe
10
Yunus
11
Hûd
12
Yusuf
13
Rad
14
İbrahim
15
Hicr
16
Nahl
17
İsra
18
Kehf
19
Meryem
20
Ta Ha
21
Enbiya
22
Hacc
23
Mü'minun
24
Nur
25
Furkan
26
Şuara
27
Neml
28
Kasas
29
Ankebut
30
Rum
31
Lokman
32
Secde
33
Ahzab
34
Sebe
35
Fatır
36
Yasin
37
Saffat
38
Sad
39
Zümer
40
Mümin
41
Fussilet
42
Şura
43
Zuhruf
44
Duhan
45
Casiye
46
Ahkaf
47
Muhammed
48
Fetih
49
Hucurat
50
Kaf
51
Zariyat
52
Tur
53
Necm
54
Kamer
55
Rahman
56
Vakia
57
Hadıd
58
Mücadele
59
Haşr
60
Mümtehine
61
Saff
62
Cuma
63
Münafikun
64
Tegabün
65
Talak
66
Tahrim
67
Mülk
68
Kalem
69
Hakka
70
Mearic
71
Nuh
72
Cin
73
Müzzemmil
74
Müddessir
75
Kıyamet
76
İnsan
77
Mürselat
78
Nebe
79
Naziat
80
Abese
81
Tekvir
82
İnfitar
83
Mutaffifin
84
İnşikak
85
Büruc
86
Tarık
87
A'la
88
Gaşiye
89
Fecr
90
Beled
91
Şems
92
Leyl
93
Duha
94
İnşirah
95
Tin
96
Alak
97
Kadir
98
Beyyine
99
Zilzal
100
Adiyat
101
Karia
102
Tekasür
103
Asr
104
Hümeze
105
Fil
106
Kureyş
107
Maun
108
Kevser
109
Kafirun
110
Nasr
111
Tebbet
112
İhlas
113
Felak
114
Nas


 
@2007 - 2017 SurelerinOkunusu.Com. Tüm hakları saklıdır.